Ekvationsbaserad modellering i COMSOL Multiphysics®.

28 oktober 202010:00 - 10:45 CET

Back to Events Calendar

Välkommen till ett webinarium där du får se hur du kan ställa upp och lösa dina egna ekvationer i COMSOL Multiphysics®.

COMSOL®s ekvationsbaserade interface kan användas antingen på egen hand eller tillsammans med de inbyggda fysikinterfacen. Mixa och matcha för att låta dina egna ekvationer interagera med, till exempel, strukturmekanik, elektromagnetism, värmetransport – eller allt på samma gång.

Under webinariet kommer du att få en idé om hur du kan formulera ekvationerna du vill lösa. Vi kommer att betona vikten av att hålla modellen enkel och överskådlig, men ändå tillräckligt komplex för att vara relevant. Bland exemplen vi kommer att diskutera återfinns den klassiska ekvationen för konvektion och diffusion, i ett sammanhang där du nog inte har sett den förut!

Register for Ekvationsbaserad modellering i COMSOL Multiphysics®.

28 oktober 2020 10:00 - 10:45 CET
Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Ekvationsbaserad modellering i COMSOL Multiphysics®..
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Webinar Details

This event will be held online.

Date and Time

28 oktober 2020 | 10:00 CET (UTC+01:00)

Speaker

Linus Andersson
COMSOL